Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowań

Wysokość odszkodowań zależna jest od wielu czynników. Aby dowiedzieć się jak kształtuje się przedział odszkodowawczy w Państwa przypadku zapraszamy do kontaktu Centrum Odszkodowań Kancelarii Camps Solicitors.

Sprawdź jakie należy Ci się

odszkodowanie

NAPISZ DO NAS
Wypadek samochodowy

Niemal każdy wypadek samochodowy, w wyniku, którego jakikolwiek uczestnik ruchu drogowego doznał ran bądź urazów, stanowi podstawę do uzyskania odszkodowania. O rekompensatę finansową może starać się zarówno kierowca „pokrzywdzonego” pojazdu jak i pasażerowie każdego z nich. Centrum Odszkodowań Kancelarii Camps Solicitors oferuje swoim Klientom nie tylko walkę z ubezpieczycielem o rekompensatę finansową, ale również:

  • Samochód zastępczy;
  • Usługę holowania pojazdu uczestniczącego w wypadku komunikacyjnym;
  • Kompleksową wycenę szkód, sporządzaną przez niezależnego, a zarazem wykwalifikowanego rzeczoznawcę;
  • Konsultacje medyczne z niezawodnym, doświadczonym ekspertem w zakresie szeroko pojętych obrażeń i urazów powypadkowych;
  • Pomoc w dostosowaniu formy rehabilitacji, w tym fizjoterapii, niezbędnej do skrócenia czasu rekonwalescencji, której koszty pokrywane są przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Pragniemy pokreślić, że nawet pozornie niegroźna stłuczka może mieć poważne konsekwencje natury zdrowotnej dla każdego z jej uczestników. Już niewielkie obrażenia stanowią podstawę do ubiegania się o rekompensatę finansową w formie odszkodowania powypadkowego. O odszkodowanie te mogą ubiegać się nie tylko kierowcy oraz pasażerowie aut, ale również rowerzyści, motocykliści, piesi oraz wszyscy inni uczestnicy ruchu drogowego.

Zgłoś wypadek
Wypadek w pracy

Do wypadków w pracy zaliczamy wszystkie incydenty spowodowane przyczyną wewnętrzną, które prowadzą bezpośrednio do urazu, a które jednocześnie nastąpiły w związku z wykonywaną pracą. O odpowiednią rekompensatę finansową mogą ubiegać się wszyscy, którzy doznali obrażeń w czasie wypadku nie z własnej winy. W całej swojej karierze Centrum Odszkodowań Kancelarii Camps Solicitors miało do czynienia z wieloma różnymi wypadkami w miejscu pracy, które doprowadziły do licznych uszkodzeń. Do najczęstszych spraw w tym zakresie należą – wypadki przy dźwiganiu bądź podnoszeniu, upadki z wysokości, urazy w czasie obsługi urządzeń (zły stan techniczny), poślizgnięcia bądź potknięcia, niespójne polecenia przełożonego, wypadek za sprawą przedmiotu postawionego w niewłaściwym miejscu, skrajnie niebezpieczne procedury w danej firmie etc. Za każdym razem, gdy wypadek nastąpił nie z winy osoby poszkodowanej, a za sprawą osób trzecich – niekoniecznie pracodawcy, ale innego pracownika, możemy ubiegać się o rekompensatę finansową.

Uwaga! O odszkodowanie mogą ubiegać się również wszyscy Ci, u których lekarz specjalista zdiagnozował tzn. chorobę zawodową. Wbrew pozorom, na choroby zawodowe narażony jest niemal każdy – jedni we większym, a drudzy we większym stopniu. Z licznych statystyk wynika, że na terenie Wielkiej Brytanii dominują choroby zawodowe wśród kadry pracowniczej pracującej bezpośrednio fizycznie np. robotników oraz u pracowników biurowych. Na szczególną uwagę zasługują choroby i dolegliwości wywołane kontaktem ze szkodliwymi chemikaliami oraz substancjami, choroby układu oddechowego, w tym również astma, pylica etc. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że niebezpieczna jest również długotrwała praca w pomieszczeniach gorących i suchych – ta również prowadzi do poważnych schorzeń układu oddechowego.

Zgłoś wypadek
Potknięcia i upadki

Na szczególne omówienie zasługują potknięcia i upadki. Te zdarzają się nie tylko w miejscu pracy, ale również w miejscach publicznych – w sklepie, w szkole, na ulicy i chodniku, na placach zabaw etc. Każdy, kto doznał uszczerbku na zdrowiu za sprawą poślizgnięcia, potknięcia czy upadku w miejscu publicznym nie ze swojej winy, ma pełne prawo ubiegać się rekompensatę finansową. Na terenie Wielkiej Brytanii dominują poślizgnięcia na mokrej podłodze potknięcia na nierównościach, drogach dedykowanych pieszym oraz o źle oznakowany towar w sklepie.

Zgłoś wypadek
Błędy lekarskie

O odszkodowanie może ubiegać się każda osoba, która została w mniejszym bądź większym stopniu poszkodowana w wyniku błędu, zaniedbania lekarskiego czy z powodu nienależytej opieki czy braku kompetencji personelu medycznego. Przykładem zaniedbań medycznych może być przepisanie niewłaściwego leku, popełnienie błędu w trakcie przeprowadzania zabiegu operacyjnego czy niedopełnienie obowiązków w zakresie złego, niecałkowitego, niespójnego czy w ogóle braku wyjaśnienia ryzyka związanego z danym zabiegiem oraz nieuzyskania od pacjenta świadomej zgody na jego przeprowadzenie.

Zgłoś wypadek